Prejsť na hlávný obsah

Dobrovoľníčka / Dobrovoľník do Libanonu

Humanitárnej a rozvojovej pomoci na Slovensku a vo svete sa venujeme už vyše 20 rokov. Vďaka finančnej podpore SlovakAid ponúkame možnosť zapojiť sa do rozvojového dobrovoľníctva a vycestovať do Libanonu za zmysluplnou prácou. Svojimi skúsenosťami môžeš prispieť k dobrej veci a podporiť ľudí, ktorí to potrebujú.

V Libanone sme už realizovali viaceré projekty, máme tam pobočku People in Need Lebanon a vďaka dlhoročnému pôsobeniu tam máme solídne zázemie. V rovnakom čase tam budeme realizovať nový projekt, takže tam určite nebudeš sám/a.

Vysielanie, ako aj realizácia aktivít v krajine sú v súlade s oficiálnymi bezpečnostnými a epidemiologickými opatreniami. 

HRADENÉ NÁKLADY: Všetky náklady sú hradené SlovakAid, vrátane nákladov na dopravu, zdravotného poistenia, povinnej lekárskej prehliadky a nákladov na mieste pobytu.

ZAČIATOK: september/október 2022 

MIESTO A DĹŽKA PÔSOBENIA: Libanon,  12 mesiacov

NÁPLŇ DOBROVOĽNÍCKYCH ČINNOSTÍ:

Dobrovoľník/-čka bude mať na starosti podporu včelárskej produkcie a s tým spojenej potravinovej siete (value chain) výroby a distribúcie medu najzraniteľnejším skupinám z libanonských a utečeneckých komunít. Dobrovoľník/-čka bude koordinovať kooperatívu/združenie žien – včelárok a podporovať budovanie kapacít a organizáciu špecializovaných tréningov pre tieto podnikateľky. Dobrovoľník/-čka bude taktiež rozvíjať sieť kontaktov,  partnerských a donorských organizácií zameraných na podporu živobytia, potravinovej sebestačnosti a ekologického poľnohospodárstva.

Bude sa venovať nasledovným činnostiam:

 • prepájaniu a koordinácii včelárskej kooperatívy/združenia zloženej z angažovaných žien – včelárok,
 • podpore rozvoja včelárskeho projektu vedeného PIN Lebanon a jeho profesionalizácii v manažmente znalostí (knowledge-management), spracovaní a ukladaní informácií,
 • podpore vyhodnocovania dát, monitorovania a dokumentovania priebehu včelárskeho projektu,
 • spolupráci s manažérskym tímom pri hĺbkovom zisťovaní a posudzovaní potrieb miestnych komunít v severnom Libanone a plánovaniu budúcich intervencií,
 • spolupráci a networkovaniu s partnerskými organizáciami ako je Fair Trade Lebanon a s ponteciálnymi donormi,
 • podpore procesu skvalitňovania produktov a efektivizácii výroby, mapovaniu dostupných certifikácií a podpore ich sprístupnenia pre zúčastnené ženy – včelárky,
 • podpore nastavenia mechanizmov spätnej väzby a skvalitňovaniu práce organizácie,
 • podpore zviditeľnenia organizácie a budovaniu povedomia o jej činnosti,
 • zvyšovaniu povedomia o SlovakAid a slovenskej rozvojovej a humanitárnej pomoci a informovaniu slovenskej verejnosti o práci dobrovoľníka/-čky v Libanone.

KOHO HĽADÁME:

 • občan SR
 • vek minimálne 21 rokov
 • ukončené bakalárske štúdium medzinárodných vzťahov, rozvojových štúdií, sociálnej práce alebo podobných odborov
 • veľmi dobrá znalosť anglického jazyka 
 • špecifické znalosti a zručnosti súvisiace s náplňou dobrovoľníckych aktivít
 • znalosť humanitárneho a rozvojového sektora, znalosť princípov humanitárnej pomoci
 • schopnosť koordinovať sa v rámci tímu
 • skúsenosť s prácou v rozmanitom a cudzom prostredí, záujem o krajinu, ľudí a arabský jazyk
 • dobrá znalosť MS Office
 • schopnosť pracovať na viacerých úlohách a zmysel pre detail a schopnosť sústrediť sa aj v náročnom prostredí, systematický a organizovaný prístup k úlohám
 • iniciatíva, otvorený a pozitívny prístup, veľmi dobré komunikačné schopnosti
 • vzťah k audiovizuálnej dokumentácii a písaniu blogov a článkov, skúsenosť v tejto oblasti výhodou.

AKO SA PRIHLÁSIŤ: Pošli životopis (max. 2 strany) spolu s motivačným listom (max. 1 strana) v angličtine na recruitment@peopleinneed.sk najneskôr do 31. júla 2022. 

Záujemcom/-kyniam odporúčame prihlásiť sa čo najskôr, nakoľko výberový proces bude prebiehať priebežne.

Pohovor bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku.

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie