Dobrovoľníci do Moldavska

Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku

Nezisková organizácia Človek v ohrození hľadá dobrovoľníkov/čky, ktorých náplňou práce bude aj šesťmesačný dobrovoľnícky pobyt v Kišiňove a ďalších mestách v Moldavsku (od novembra 2017).

Podmienky:

 • skúsenosti s dobrovoľníctvom a občianskym aktivizmom
 • skúsenosti s grantovými žiadosťami a fundraisingom alebo PR v neziskovom sektore výhodou
 • skúsenosti s neformálnym vzdelávaním a prácou s mládežou výhodou
 • organizačné, prezentačné, komunikačné zručnosti
 • entuziazmus, vysoká miera zodpovednosti, samostatnosť a flexibilita
 • záujem a pochopenie základných východísk rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania
 • anglický jazyk na úrovni C1
 • ruský jazyk (základy, väčšia znalosť veľkou výhodou)
 • pokročilá znalosť balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • absolvovanie praktickej prípravy v organizácii Človek v ohrození, absolvovanie prípravy SlovakAid
 • časové možnosti pre prípravu vo vysielajúcej organizácii pred začiatkom dobrovoľníckeho pobytu a pre spoluprácu a organizáciu aktivít globálneho vzdelávania po návrate z dobrovoľníckeho pobytu (do augusta 2018, rozvrh aktivít podľa dohody)
 • vek 21 – 30 rokov

Plánovaná pracovná náplň počas dobrovoľníckeho pobytu:

 • príprava a organizácia tréningov pre mládež
 • organizácia a vedenie workshopov pre mladých lídrov za účelom ich efektívnejšej spolupráce na celoštátnej a medzinárodnej úrovni
 • asistencia pri organizovaní vzdelávacích aktivít a iných podujatí
 • monitorovanie činnosti mládežníckych organizácií a ich dopadu na diskusiu a rozhodovanie o verejných záležitostiach (predovšetkým na lokálnej úrovni v oblastiach pôsobenia)
 • aktívna propagácia možností neformálneho vzdelávania v Moldavsku a v zahraničí
 • poradenstvo pri zapájaní sa jednotlivcov alebo skupín do medzinárodných projektov
 • vyhľadávanie príležitostí, asistencia pri vypĺňaní žiadostí, individuálna príprava na výberový proces
 • zdieľanie skúseností s dobrovoľníctvom a prácou v treťom sektore na Slovensku
 • informovanie slovenskej verejnosti o situácii v Moldavsku (písanie blogov a článkov, poskytovanie rozhovorov slovenským médiám, zbieranie fotodokumentácie)

Výberové konanie:

V prípade záujmu prosíme zašlite svoje CV a motivačný list v anglickom jazyku (max 320 slov) na adresu monika.svetlikova@clovekvohrozeni.sk do 24. septembra 2017. Vybraní kandidáti/tky budú pozvaní na osobný/video pohovor.