Prejsť na hlávný obsah

Spracovateľ prieskumov – Assessment Officer

Miesto práce: Slovensko (práca vyžaduje cestovanie)

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzda: 1 100 EUR/mesiac (skutočná výška mzdy bude upravená v závislosti od skúseností)

MÁŠ CHUŤ A ODVAHU POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ? CHCEŠ ROBIŤ PRÁCU, KTORÁ DÁVA ZMYSEL?

Ako jedna z najväčších humanitárnych organizácií v pomoci utečencom z Ukrajiny, zapájame sa do významného medzinárodného projektu UNHCR. Na Slovensku vytvárame projektový tím, ktorý sa bude priamo svojimi úlohami napájať na poslanie a činnosť medzinárodnej organizácie IMPACT. V dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine je monitorovanie, výskum a zber dát kľúčovým momentom, ktorým budeme schopní pomenovať prioritné oblasti, z ktorých budú vychádzať odporúčania pre multisektorové aktivity na Slovensku.

Hľadáme Assessment Officera/ku – pod líniovým vedením výskumného manažéra bude zodpovedný za implementáciu výskumných cyklov REACH vrátane fázy prípravy, zberu údajov, analýzy, návrhu, šírenia a hodnotenia. AO sa zameria na výskum týkajúci sa monitorovania hraníc, monitorovania lokality (koordinácia tábora a manažment tábora), multisektorového hodnotenia potrieb alebo hodnotenia, v závislosti od pozadia a skúseností., ktorému vieme ponúknuť zaujímavú, celospoločensky prospešnú prácu v medzinárodnom projekte v trvaní do 31.12.2022 na hlavný pracovný pomer.

AKÁ BUDE TVOJA NÁPLŇ PRÁCE, A AKÉ PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI BUDEŠ MAŤ?

 • Plánovanie výskumu – v koordinácii s GIS a dátovými tímami zostavuje a konštruuje kvalitatívne a kvantitatívne nástroje na zber údajov podľa požiadaviek a zásad projektu. Pre každý výskumný cyklus pripravuje ToR a zabezpečte ich validáciu ústredím pred zberom údajov
 • Implementácia výskumu – zabezpečuje, aby boli identifikovaní a vyškolení anketári pre primárny zber údajov, monitoruje zber údajov, vyhodnocuje a komunikuje výsledky, navrhovať včasné a presné výstupy, ktoré zlučujú analýzy z každého prieskumu
 • Návrh výsledkov výskumu – navrhujte včasné a presné výstupy, ktoré konsolidujú analýzy z každého výskumného cyklu do relevantných produktov, spolupracuje s kolegami z GIS, aby sa zabezpečila efektívnu priestorová reprezentácia výsledkov výskumu v mapách alebo interaktívnych webových portáloch, podľa potreby
 • Vonkajšie zapojenie – pri všetkých činnostiach zabezpečuje, aby terénne tímy boli komplexne informované o cieľoch a očakávaných výstupoch, prezentuje výsledky výskumu príslušným tretím stranám s cieľom zvýšiť ich využitie a dosah
 • Manažment projektového cyklu – v úzkej spolupráci s líniovým vedením monitorovať a pravidelne aktualizovať využívanie finančných a ľudských zdrojov, podpora pri vypracovávaní projektových správ
 • Riadenie tímu a budovanie kapacity – podľa potreby riadi hodnotiaci a výskumný tím

ČO SA TI U NÁS BUDE PÁČIŤ:

 • naša spoločná práca má zmysel – vďaka nej sme schopní pomáhať konkrétnym ľuďom nielen doma, ale i vo svete
 • sme výborný tím, v ktorom je radosť pracovať
 • podporujeme Tvoje nápady tímovou prácou na ich realizácii
 • užívame si 5 dní dovolenky navyše
 • máme 3 dni sick days
 • využívame flexibilný pracovný čas, vrátane možnosti využitia home office
 • športujeme a relaxujeme s Multisport kartou
 • máme prístup na vzdelávací portál Seduo

AKO SI ŤA PREDSTAVUJEME:

 • 2 roky relevantnej skúsenosti v oblasti výskumu a prieskumu, ideálne v humanitárnej oblasti
 • Profesionálne skúsenosti vo výskumných metódach a práci v štatistických nástrojoch – STATA, SPSS alebo iné. Skúsenosť s InDesign vítaná
 • Schopnosť autonómnej práce v prepojení na tím a ciele projektu
 • Dobré komunikačné a prezentačné schopnosti v súvislosti s reportingom
 • Istota v metódach analýz a spracovania dát v oblasti humanitárnej pomoci

Keď sa Ti pozícia a naša práca páči, a chceš sa k nám pridať, pošli svoj životopis (max. 2 strany) i stručný motivačný list (max. 1 strana) čo najskôr na mail adresu: praca@clovekvohrozeni.sk s uvedení v predmete emailu názov pozície: „Assessment Officer“. V prípade zhody našich očakávaní a Tvojich ponúkaných skúseností sa Ti ozveme.

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie