Aktivačný pracovník/Aktivačná pracovníčka na pozíciu Administratíva

 Človek v ohrození hľadá administratívnu výpomoc formou aktivačných prác.

Hľadáme administratívnu pomoc na pár hodín denne. Jedná sa o Aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a prijať môžeme iba uchádzačov, alebo uchádzačky, ktorí sú vedení v evidencii Úradu práce v Bratislave a ktorí spĺňajú aspoň jednu podmienku:
– majú do 29 rokov 
– sú dlhodobo nezamestnaní (vyše 12 mesiacov)
– majú ukončený iba prvý alebo druhý stupeň ZŠ
– majú zdravotné postihnutie

Náplňou práce bude evidencia a posielanie pošty, kopírovanie a zakladanie účtovných a iných dokumentov, aktualizácia databáz a iné nenáročné pomocné administratívne práce. Prijať môžeme troch uchádzačov a uchádzačky.

Miesto práce: Bratislava

Vaše CV zasielaje na praca@clovekvohrozeni.sk

Tešíme sa na Vás!