zábavné popoludnie

zábavné popoludnie

Jednou z aktivít „zábavného popoludnia“ bol aj futbal.