Jeden svet na školách potrebuje pomoc

Každoročne prinášame dôležité ľudsko-právne dokumentárne filmy pre desaťtisíce mladých ľudí. Podpora aktivít cez výzvu z Ministerstva spravodlivosti bola tento rok zrušená. Podporte a rozvíjajte ľudské práva na Slovensku spolu s nami!

Jednorazový dar Pravidelný dar

Vyberte si výšku daru

100 €
50 €
20 €

50 €
30 €
15 €

Vaša pravidelná podpora nám umožní zasahovať rýchlo a pomáhať dlhodobo.

Suma nie je v požadovanom formáte.
X

Darujete jednorazovo

Spôsob platby


Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracovaní osobných údajov v systéme DARUJME.sk

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely zaradenia do databázy darcov Človek v ohrození, n.o., na starostlivosť o darcu; informovanie o možnostiach darcovstva; informovanie o činnosti tejto organizácie a to poštou, elektronicky alebo telefonicky vrátane audiozáznamov telefonátov (zaznamenaných za účelom kontroly kvality poskytovaných služieb) a štatistiky.

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Zároveň Vám zašleme informačný mail. Ďakujeme!

Platba realizovaná prostredníctvom DARUJME.sk

Jeden svet na školách prináša ľudsko-právne dokumentárne filmy pre mladých ľudí do slovenských škôl. Pokračovanie týchto dôležitých aktivít je ohrozené nedostatkom financií. Pomôže nám chrániť a rozvíjať vzťah mladých ľudí k ľudským právam. Ďakujeme.

 

Dôležité ľudsko-právne dokumentárne filmy pre desiatky tisíc mladých ľudí.

Každoročne prinášame dôležité ľudsko-právne dokumentárne filmy vhodné pre mladých ľudí do slovenských škôl. Desaťtisíce mladých ľudí a detí tak má možnosť budovať si vzťah k ľudským právam pomocou príbehov skutočných ľudí zobrazených v kvalitných filmoch.

Aj na rok 2024 sme plánovali mnohé premietania, ktoré sme chceli financovať z dotačnej schémy Ministerstva spravodlivosti SR. Naša žiadosť bola už ohodnotená odbornou komisiou a odporučená na ústne vypočutie, podobne ako každý rok. Avšak prišlo k nečakanému rozhodnutiu ministra spravodlivosti zrušiť celú výzvu bez udania akéhokoľvek dôvodu. A tak nám chýba v rozpočte na tento rok 15 000 Eur, ktoré sme každoročne získali od Ministerstva spravodlivosti.

Chceme pracovať aj naďalej, napriek nezmyselnému zrušeniu tejto podpory. Veríme, že ľudské práva ukotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v našej Ústave a legislatíve sú hodné našej pozornosti. Na Slovensku je stále veľké množstvo tých, ktorým záleží na tom, aby sa ľudské práva rozvíjali. Preto vás prosíme o podporu v týchto náročných časoch.

Lukáš Osvald, vedúci oddelenia Globálneho vzdelávania v Človeku v ohrození 

Chrániť a rozvíjať vzťah mladých ľudí k ľudským právam je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Pridajte sa, pomáhajte s nami. 

Tento rok sme plánovali premietať filmy pre 20 000 mladých ľudí naprieč Slovenskom

 • Február 20.2. Dva roky od invázie Ruských vojsk na Ukrajinu – film Hamletov syndróm pre 2 400 prihlásených žiakov a žiačok naprieč Slovenskom 
 • Marec 8.3. Medzinárodný deň žien – film Život v Kábule  
 • Apríl 2.4. Svetový deň povedomia o autizme – filmy Ako ma zachránil Titanic, alebo film Na spektre Apríl
 • 8.4. Medzinárodný deň Rómov – film O BARIPEN Hrdosť  
 • Apríl 22.4. Deň Zeme – film Jiříkovo vidění  
 • Máj 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom – film Ako som sa stala partizánkou  
 • Jún 20.6. Svetový deň utečencov – film Tieňohra  
 • November – premietanie v rámci Festivalu Jeden svet  
 • Október 12.10. Výročie teroristického útoku v podniku Tepláreň – film Tobi vo farbách dúhy
 • December 10.12. Deň ľudských práv
 • December 18.12. Medzinárodný deň migrantov

Filmy v rámci festivalu Jeden svet sú nesporným prínosom obzvlášť pre hodiny etickej výchovy a občianskej náuky, pretože žiaci a žiačky majú možnosť spoznať, čo trápi ľudí. Môžu si porovnať život u nás a iných krajinách, uvedomiť si, že je veľa vecí, čo nás ľudí spája – hodnoty, túžby. Filmy sú výpoveďami konkrétnych ľudí o ich osude a nútia nás zamyslieť sa, prečo to je tak, pátrať po tom, čo sa udialo predtým a hľadať riešenia do budúcnosti.

Gymnázium Jána Chalupku, Brezno

Jeden svet na školách v stručnosti

 • Dokumentárne filmy sú výborným nástrojom pre vzdelávanie, pretože zobrazujú skutočných ľudí a umožňujú vnímať ich život v kontexte a hĺbke. 
 • Ľudský príbeh je často silnejší ako akákoľvek štatistika. 
 • Témy, ktorým sa venujeme sú život ľudí s autizmom, klimatická zmena, migrácia, kvír témy, životné prostredie, spravodlivosť, boj za demokraciu a ľudské práva, život so znevýhodnením, menšiny.  
 • Pomocou live stream premietaní s diskusiou sa vieme dostať aj k školám, ktoré majú menej príležitostí na vzdelávanie k ľudským právam.  
 • Naše filmy sú sprístupnené pre nepočujúcich vďaka špeciálnym titulkom.  
 • Naše diskusie sú tlmočené do posunkového jazyka.  
 • Do live stream diskusií sa zapájajú tisíce žiakov a žiačok pomocou online aplikácie SLIDO.