012-Zaporizhzhya_best_Tomas_Halasz-MONO.jpg

Trenažér v Záporožskej atómovej elektrárni. Na vernej kópii riadiacej miestnosti reaktora sa zamestnanci pod dohľadom inštruktorov zaúčajú aj preskúšavajú.

Energodar, Ukrajina. Apríl 2016

Foto: Tomáš Halász/MONO.sk pre Človek v ohrození

Simulator in the Zaporizhzhya nuclear power stations. On a true copy of the control room of the reactor, employees are trained under the supervision of an instructor .

Energodar, Ukraine. April 2016
Photo: Tomas Halasz/MONO for CEE Bankwatch