009-Zaporizhzhya_bonus_Tomas_Halasz-MONO.jpg

Helena Gončarenková pracuje vo fóliovníku s paradajkami určenými na predaj. V obci Voďjany, vzdialenej len štyri kilometre od atómovej elektrárne hovoria, že z blízkosti k atómovke žiadne privilégiá nemajú. Aj fóliovníky umelo vyhrievajú uhlím.

Voďjany, Ukrajina. Apríl 2016

Foto: Tomáš Halász/MONO.sk pre Človek v ohrození

Helena Goncharenko working in the greenhouse on tomatoes intended for sale. In village Vodyane, located only four kilometers from the nuclear power plant, people are saying that they don’t have any privileges from the proximity to the power plant. Even greenhouses are artificially heated by the coal.

Vodyane, Ukraine. April 2016
Photo: Tomas Halasz/MONO for CEE Bankwatch