007-Zaporizhzhya_best_Tomas_Halasz-MONO.jpg

Na dohľad od atómovej aj tepelnej elektrárne si ľudia v záhradkárskej oblasti sadia zemiaky aj uhorky.
Energodar, Ukrajina. Apríl 2016

Foto: Tomáš Halász/MONO.sk pre Človek v ohrození

Within a view from nuclear and thermal power plants people in the gardens area are planting potatoes and cucumbers.

Energodar, Ukraine. April 2016
Photo: Tomas Halasz/MONO for CEE Bankwatch