Prejsť na hlávný obsah

Pomoc pre Ukrajinu

Humanitárna pomoc

Dňa 24. februára začala vojna na Ukrajine, keď Rusko zaútočilo na viaceré mestá. Invázia spôsobila humanitárnu a utečeneckú krízu, milióny Ukrajincov museli opustiť svoje domovy a mnohí civilisti zahynuli. 

Na druhý deň sme na slovensko-ukrajinských hraniciach vo Vyšnom Nemeckom, Ubli a Veľkých Slemenciach poskytli utečencom vyhrievané stany, teplé jedlo, čaj, deky, psychosociálnu podporu, mobilné toalety a nabíjacie stanice. 

Ako pomáhame na Ukrajine? 

Aktívne pôsobenie vo všetkých 6 okresoch a 50 hromádkach Zakarpatskej oblasti. Postupne rozširujeme našu pomoc do ďalších západných regiónov, ako aj do niektorých južných, severných a východných okresov. 

Od začiatku vojny sme poskytli významnú humanitárnu pomoc pre obyvateľov Ukrajiny. Zabezpečili sme viac ako 2 200 ton humanitárnej pomoci do 8 regiónov krajiny, čím sme podporili viac ako 52 000 ľudí. Dodali sme palivové drevo pre približne 1900 ľudí žijúcich v Zakarpatskej oblasti. V rámci nášho programu Shelter sme vybavili nábytkom a domácim zariadením 14 prístreškov a 12 modulových domov, opravili štyri obecné budovy a postavili jeden prefabrikovaný dom. Okrem toho sme pre 615 rodín zabezpečili teplé zimné oblečenie a obuv. 

Naše úsilie nekončí iba s poskytovaním základných potrieb. Pre približne 1700 ľudí sme organizovali súkromné aj skupinové stretnutia s psychológmi a usporiadali sme 60 psychologických podujatí, školení a seminárov. V Zakarpatsku sme tiež postavili viac ako 20 detských ihrísk a usporiadali sme 11 detských táborov pre viac ako 500 detí. Zabezpečili sme úpravy priestorov pre deti aj bombové kryty, čím sme prispeli k väčšej bezpečnosti viac ako 4 000 detí počas leteckých poplachov. Celkovo sme darovali 700 školských súprav deťom, aby im pomohli pokračovať vo vzdelávaní aj v čase krízy. 

autor: Človek v ohrození

Ako pomáhame Ukrajincom a Ukrajinkám na Slovensku? 

Zaistiť ubytvanie a stravu je nízky štandard. Ľudia na integráciu do našej spoločnosti potrebujú asistenciu. Nestačí byť v kontakte len prvých pár dní. Potrebujú sprevádzanie, kým si nájdu prácu a budú sa vedieť osamostatniť. 

Lenka Zápotocká, vedúca oddelenia Programov sociálnej integrácie v Človeku v ohrození

V roku 2023 sme pomohli ukrajinským odídencom a odídenkyniam predovšetkým v týchto lokalitách: Košice, Spišská Nová Ves, Prešov, Bardejov, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Zvolen a Žilina. V roku 2024 pokračujeme už len v 6 lokalitách. Pomoc bola poskytovaná v troch hlavných oblastiach: ochrana dieťaťa, vzdelávanie a sociálna inklúzia. V oblasti ochrany detí Človek v ohrození úspešne vytvoril stimulujúce prostredie a bezpečný priestor pre deti a ich opatrovníkov v rámci nízkoprahových klubov a nízkoprahových programov. V rámci týchto programov sa deti rôzneho veku mohli zúčastňovať pravidelných aj nepravidelných aktivít, ktorých cieľom bolo uľahčiť sociálnu interakciu, poskytnúť emocionálnu a fyzickú úľavu, znížiť stres a úzkosť a podporiť medziľudské vzťahy

Deti pravidelne získavali príležitosti na formálne a neformálne vzdelávanie, ktoré podporovalo ich vzdelávací proces a integráciu do slovenského vzdelávacieho systému. Človek v ohrození poskytoval podporu vo vzdelávaní prostredníctvom individuálneho a skupinového doučovania, mentoringu a kariérneho poradenstva. Bezpečné priestory slúžili aj na stretnutia medzi majoritou a minoritou, kde sme organizovali komunitné stretnutia, skupinové udalosti, festivaly a kultúrne programy. Tieto aktivity mali za cieľ podporovať a posilňovať sociálnu inklúziu, čím sa prispievalo k budovaniu súdržnej a tolerantnej spoločnosti

autor: Človek v ohrození

Infolinka

Potrebujete poradiť, overiť si informáciu, či pomôcť s tlmočením z alebo do ukrajinského jazyka? Naša infolinka je tu pre vás každý pracovný deň od 9:00 do 17:00. Poskytujeme poradenstvo a overenie informácií v ukrajinskom jazyku ohľadom humanitárnej pomoci, dobrovoľníctva, finančnej podpory, zdravotnej starostlivosti, migrácie, školstva, ubytovania, práce a podpory našich aktivít. Obrátiť sa na nás môžete aj v prípade, že budete potrebovať tlmočenie alebo preklad u doktora alebo na úrade

Dôležité kontakty

Košický kraj  
Košice, Spišská Nová Ves
lubica.mitrukova@clovekvohrozeni.sk

Integračné centrum v Košiciach 
Strojárenská 3, otvorené po-pi 8:30-16:00 
0911 720 105, info@ickosice.sk

Prešovský kraj
Prešov, Bardejov
rastislav.matej@clovekvohrozeni.sk

Banskobystrický kraj
Bánska Bystrica, Lučenec
lucia.sivokova@clovekvohrozeni.sk

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet