Rodinám v Sýrii sme zabezpečili jedlo

Syria-foto-dietaVďaka vašim príspevkom sme pomohli sýrskym rodinám vnútorných vysídlencov. V oblasti Idleb bol distribuovaný chlieb pre rodiny v najväčšej núdzi.

Miestni sýrski farmári a pekári aj napriek ostreľovaniu a bombardovaniu vedia dopestovať pšenicu a napiecť chlieb, preto sme peniaze použili na nákup poukážok na chlieb. Touto formou okrem pomoci ľuďom v núdzi podporujeme aj miestnu ekonomiku.
Chlieb sme nakúpili pre 252 rodín, ktoré boli najviac postihnuté vojnou. Rodiny sme vyberali podľa stupňa zničeného a poškodeného príbytku, zranenia alebo hospitalizácie hlavy rodiny, domácnosti samoživiteliek. 

Vojnový konflikt v Sýrii trvá už viac ako 1 000 dní a spôsobil humanitárnu krízu. Jeho výsledkom je už 6,5 miliónov vnútorných vysídlencov a vyše 2 miliónov utečencov. Títo ľudia žijú väčšinou v táboroch či provizórnych zariadeniach a sú úplne odkázaní na pomoc. Nemajú ani základné prostriedky na prežitie. Nezávisle od politického či vojenského aspektu situácie nikomu neublížili a ich situácia je beznádejná. Situácia v Sýrii sa napriek všetkým snahám nezlepšuje. Obyvateľstvo naďalej trpí nedostatkom základnej lekárskej starostlivosti a liekov, ako aj zlým prístupom ku zdrojom pitnej vody a hygienickým zariadeniam. Dodávky potravín sú rovnako sťažené zničenou infraštruktúrou. Celú situáciu navyše komplikuje zimné obdobie.

Chleba 07 MG 3397

Na pomoc sýrskym občanom sme poslali 2.500 eur. Jedná sa o výnos z verejnej zbierky a príspevok z Klubu darcov. Celá suma bola prevedená partnerskej organizácii PAH, s ktorou spolupracujeme v rámci siete CEDRON (Central European Development and Relief Organizations Network).