Prejsť na hlávný obsah

Ďalšie aktivity

Je pre nás veľmi dôležité, aby naša pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, mala čo najväčší efekt. To je často závislé na našom – slovenskom – správaní (napr. spotrebiteľskom) či na rozhodnutiach našich štátnych predstaviteľov. Preto v Človeku v ohrození popri aktivitách priamo s cieľovými skupinami realizujeme aj aktivity, ktorých cieľom je rozširovať povedomie o týchto dôležitých témach u slovenskej verejnosti a presadzovať konkrétne zmeny vo vládnych politikách tak, aby pomoc, ktorú poskytujeme, nebola marená inými zásahmi nášho štátu.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie