Prejsť na hlávný obsah

Komunitné centrum Petrovany

Komunitné centrum v Petrovanoch (okres Prešov) funguje od roku 2008. Komunitné centrum pracuje so všetkými vekovými skupinami v komunite. S najmenšími pracujú v rámci predškolskej prípravy a predškolskej prípravy zážitkom. Deti podporujú vo vzdelávaní, venujú sa doučovaniu, kariérnemu poradenstvu a snažia sa ich motivovať k pokračovaniu vo vzdelávaní a tiež k výberu vhodného zamestnania.

S ľuďmi z komunity robíme rôzne aktivity. Venujeme sa aj záhradkárskym aktivitám. Pri komunitnom centre sa nachádzajú vyvýšené záhony, v ktorých deti a mladých učíme záhradkárstvu – vysádzajú kvety, pestujú bylinky, ovocie a zeleninu. Pre ženy z komunity sú pravidelne organizované aktivity zamerané na varenie a zručnosti v kuchyni.

Lukáš Andrejčák, odborný garant nášho KC Petrovany

Podobne, ako v ostatných komunitných centrách, pre dospelých je tu dostupné pracovné a finančné poradenstvo. Rodinám tiež pomáhajú pri riešení problémov so zadĺžením a exekúciami.

V Komunitnom centre Petrovany pôsobia:

  • Odborný garant: Mgr. Lukáš Andrejčák
  • Odborný pracovník: Mgr. Marek Gažovský
  • Pracovníčka: Margita Janovičová

Adresa:

  • Komunitné centrum Petrovany
  • Petrovany 291
  • 082 53 Petrovany

Komunitné centrum je klientom dostupné v pondelok od 8:00 do 15:00, v utorok od 8:00 do 14.00. v stredu od 8:00 do 14:00, vo štvrtok od 8:00 do 15:00 a v piatok od 8:00 do 12:00.

Komunitné centrum je od roku 2016 financované prostredníctvom národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Vo všetkých komunitných centrách sú na pravidelnej báze klientom poskytované činnosti ustanovené zákonom, a to základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, preventívne aktivity, záujmová činnosť, komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie