Prejsť na hlávný obsah

Programy sociálnej integrácie

Aktuálne projekty

Chudoba a sociálne vylúčené rómske komunity – tie stoja v centre záujmu Programov sociálnej integrácie, ktoré realizujeme od roku 2006 (pôvodne pod hlavičkou slovenskej pobočky organizácie Člověk v tísni).

Dlhodobo sa snažíme nachádzať a uplatniť nové spôsoby riešenia problémov, ktoré súvisia s problematikou sociálne vylúčených rómskych lokalít na území Slovenska – extrémna chudoba, dlhodobá nezamestnanosť, nízka úroveň vzdelania, nevyhovujúce podmienky bývania či napäté vzťahy s majoritnou spoločnosťou.

Aj preto pôsobíme najmä v oblasti východného Slovenska, kde je koncentrovaných najviac vylúčených lokalít – rómskych osád. Na dennej báze prevádzkujeme päť komunitných centier v Prešovskom a Bratislavskom kraji – KC Roškovce (2006), KC Petrovany (2008), KC Sveržov (2009), KC Kojatice (2014) a KC Plavecký Štvrtok (2015).

Pozrite si výstupy projektu Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity, v rámci ktorého sme vypracovali rozsiahlu sériu odporúčaní a metodík na zlepšenie integrácie vylúčených rómskych komunít na Slovensku.

Programy

Vzdelanie

Vzdelanie je jedným zo základných pilierov našej práce. Venujeme sa pritom nielen deťom, ale aj dospelým. V našich komunitných centrách vzdelávame deti v predškolskom aj školskom veku a zabezpečujeme doučovania pre deti, ktoré už chodia do školy. Deťom a mladým tiež sprostredkovávame duálne odborné vzdelávanie, aby mali väčšiu šancu nájsť si v budúcnosti dobrú a stabilnú prácu.

Dospelých tiež vzdelávame a motivujeme ich, aby si zvyšovali kvalifikáciu. Poskytujeme im tiež rôzne tréningy, aby nadobudli nové zručnosti – či už komunikačné, alebo manuálne.

Finančná gramotnosť

Získanie práce a zabezpečenie vzdelania sú základmi, na ktorých možno ďalej stavať. Na to, aby však boli zarobené prostriedky udržané a správne použité, sú tiež potrebné isté vedomosti. V rámci našej práce sa preto venujeme aj finančnej gramotnosti. 

Dôležitou súčasťou budovania dôstojnejšieho života je pritom aj oddĺženie. Až po ňom môžu naši klienti a klientky začať nanovo a s novými vedomosťami, ako už viac neskĺznuť späť do podmienok, v ktorých začínali.

Verejné politiky a odstraňovanie predsudkov

Naša práca sa nesústreďuje len na priame aktivity v teréne. Na to, aby na Slovensku mohla prebehnúť udržateľná a zmysluplná zmena, je totiž potrebná aj zmena verejných politík. V rámci našej činnosti sa preto snažíme tlačiť aj na politikov a príslušné orgány, aby presadzovali efektívne a užitočné zmeny.

V neposlednom rade tiež vzdelávame samotnú verejnosť, či firmy a snažíme sa odstraňovať predsudky. Veríme, že postupne, krok po kroku, sa dopracujeme k tolerantnejšej, rôznorodejšej a fungujúcejšej spoločnosti.

Pracovné poradenstvo

Ďalšou dôležitou súčasťou zlepšovania kvality života je stabilná práca. Mnohí naši klienti sa narodili do generačnej chudoby, z ktorej sa len veľmi ťažko zapája do pracovného procesu. Pomáhame preto Rómom a Rómkam z vylúčených komunít, aby nadobudli zručnosti potrebné pre konkrétnu prácu, aby zamestnanie získali a aby si ho aj udržali.

Organizujeme kariérne poradenstvo a spolupracujeme s konkrétnymi zamestnávateľmi. V našom inovatívnom programe pre zamestnávanie sa nám už takto podarilo zamestnať desiatky klientov.

Bývanie

Pevne stojaci stôl na písanie domácich úloh, elektrina na posvietenie si na knihy, teplá voda na umytie sa po príchode z práce a sporák na uvarenie teplého jedla pre celú rodinu. To všetko je pre nás samozrejmosťou, no pre ľudí z vylúčených komunít je to často len túžba.

Vo vylúčených komunitách žijúcich v chudobe je zabezpečenie bývania prvkom, ktorý môže spustiť pozitívne zmeny a uľahčiť posun v ďalších oblastiach. Kvalitné bývanie umožňuje osobný rozvoj a zvyšuje školskú dochádzku detí. Kvalitné bývanie je tiež faktorom pre zlepšenie zdravotného stavu a teda aj schopnosti aktívnej práce.

V teréne sa nám ukázalo, že záujem starostov a rodín žijúcich vo vylúčených rómskych lokalitách o svojpomocné zabezpečenie bývania je obrovský. V septembri 2015 sme preto po pilotnom projekte v Kojaticiach spojili sily so Združením pre lepší život a vytvorili sme neziskovú organizáciu Projekt DOM.ov, ktorá sa venuje výlučne témam bývania.

Komunitné centrá

Sociálna integrácia sa môže zdať ako zložitý termín, no v skutočnosti obsahuje celkom jasné aktivity. Naše kolegyne a kolegovia tu hľadajú riešenia problémov, ktoré súvisia so sociálne vylúčenými rómskymi komunitami na Slovensku. Týchto problémov je mnoho a nemajú jedno jasné riešenie, či už sú to chudoba, dlhodobá nezamestnanosť, nízka úroveň vzdelania, nevyhovujúce podmienky bývania alebo napäté vzťahy s väčšinovým obyvateľstvom. Preto sa im venujeme komplexne a v našich komunitných centrách sa venujeme deťom aj dospelým.

Na stiahnutie:
Krízový plán Komunitných centier Človeka v ohrození, n.o.
Usmernenie k výkonu služieb v Komunitných centrách platné od 26.4.2021
Krízový režim Komunitných centier platný od 20.9.2021
Usmernenie ku krízovému režimu v Komunitných centrách platné od 14.1.2022.

Človek v ohrození prevádzkuje päť komunitných centier:

V týchto komunitných centrách intenzívne pracujeme priamo s miestnymi rómskymi komunitami, ktoré sa snažíme prepájať so slovenskou spoločnosťou a pomáhať im. V každom z našich komunitných centier pracujú traja zamestnanci – odborný garant, odborný pracovník a pracovník, ktorí spoločne poskytujú komplexné sociálne, vzdelávacie a komunitné služby. Pripravujeme deti na nástup do škôl, doučujeme ich a pomáhame doháňať zameškané učivo, organizujeme rôzne preventívne či voľnočasové aktivity a snažíme sa deti vyviesť aj von, za hranice ich domovov, aby mali šancu vidieť svet a zistiť aké možnosti „tam vonku“ existujú.

Dospelých učíme finančnej gramotnosti, aby vedeli dobre narábať s domácim rozpočtom, poskytujeme im finančné poradenstvo, právnu pomoc, sociálne poradenstvo, pomáhame im s bývaním a tiež zamestnať sa – a to aj v prípadoch ľudí, ktorí nikdy predtým nepracovali. Zabezpečujeme tiež komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu, či voľnočasové a tvorivé aktivity pre všetky vekové kategórie. V prípade potreby organizujeme aj rôzne zbierky a burzy, vďaka ktorým môžeme rodinám v núdzi poskytnúť aj materiálnu pomoc.
Každé z našich komunitných centier je špecifické. Komunity, s ktorými v nich pracujeme sú veľmi odlišné, žijú v iných podmienkach a majú za sebou inú minulosť. My ale vidíme, že dlhodobá a komplexná práca má zmysel v každej jednej z týchto komunít a tešíme sa z každého, aj zdanlivo malého pokroku.

Naša organizácia sa od 1.9.2019 zapojila do Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Tri Komunitné centrá v obciach Plavecký štvrtok, Kojatice a Sveržov poskytujú svoje služby od pondelka do piatku v čase od 8.30 – 17:00.


Kde pomáhame

  • Aktualne Aktuálne projekty
  • Minule Minulé projekty

Mohlo by vás zaujímať


Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet