Štipendiá

Štipendijný program realizujeme od roku 2010 a jeho cieľom je podporovať deti z vylúčených lokalít, s ktorými dlhodobo pracujeme v našich komunitných centrách na Slovensku, aby pokračovali v štúdiu na strednej škole a zabezpečiť pokrytie základných výdavkov súvisiacich s ich vzdelávaním. Vzhľadom na finančnú situáciu rodín a na množstvo výdavkov spájajúcich sa so štúdiom na strednej škole sa deti a ich rodiny často rozhodnú z finančných dôvodov nepokračovať vo vzdelávacom procese. Štipendijný program je často pre deti jediná šanca na zotrvanie v škole. Do programu sa môžu zapojiť individuálni darcovia i firmy/organizácie. Podporte konkrétne dieťa a presvedčte sa na vlastnej koži o tom, že vzdelávanie má zmysel.

Ak máte záujem zapojiť sa alebo zvažujete Vašu účasť a potrebujete viac informácií, ozvite sa nám na dary@clovekvohrozeni.sk a my Vám radi pomôžeme rozhodnúť sa.