Vyfiltrujte si články, ktoré vás zaujímajú
1. Kategória
2. Krajina
28.11.2018 23:42

Moldavské mimovládne organizácie podporené Človekom v ohrození získali ocenenia za aktívnosť a prínos zmien pre komunitu

V Moldavsku je mládež vo všeobecnosti pasívna, záujem o účasť na veciach verejných je nízky, pramení z celkovej nízkej úrovne občianskej participácie vo verejnom či treťom sektore. Vďaka vytvoreniu vlastných mimovládnych organizácií za asistencie Človeka v ohrození mládežníci v autonómnom regióne Gagauzsko aktivizujú mládež k riešeniu problémov v ich vlastných komunitách.

Viac
29.06.2018 14:03

Na Slovensku sme inšpirovali skupinu moldavských mládežníkov k občianskému aktivizmu

Tento mesiac sme na Slovensku hosťovali skupinu šiestich mládežníkov z moldavského regiónu Gagauzska, ktorých dlhodobo podporujeme  v tom, aby sa aktívnejšie zapájali do vecí verejných a riešenia problémov týkajúcich sa ich komunít prostredníctvom inštitucionalizovaných, vlastných mimovládnych organizácii. Počas týždňovej návštevy od 11. do 15. júna navštívili sedem organizácií v Bratislave a Nitre, od inštitucionalizovaných organizácií až po komunitné iniciatívy.

Viac