Prejsť na hlávný obsah
27 sep 2011

Aktívne globálne školy 2: Spoločne, zodpovedne, spravodlivo (2009-2012)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe 17.10.2011

a v spolupráci s partnerskými organizáciami v Poľsku, Rakúsku, Českej republike a na Malte

vyhlasujeme medzinárodnú akciu

AKTÍVNE GLOBÁLNE TÝŽDNE

(17.10. – 02.12. 2011)

Zapojte sa so školou a zorganizujte akciu vo vašom meste!

Každá základná alebo stredná škola na Slovensku môže zorganizovať aspoň jednu zo šiestich navrhovaných akcií a vyhrať Fair Trade výrobky za viac než 100 EUR! Pre každý týždeň je určená iná akcia, stačí si len vybrať a čím skôr sa zaregistrovať!

Všetky potrebné informácie nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

  Aktívne globálne týždne – informácie v skratke

    Aktívne globálne týždne – podrobný popis medzinárodnej akcie

   Aktívne globálne týždne – registračný formulár

Pre viac informácií kontaktujte koordinátorku projektu na e-mailovej adrese 

Ľubica Šemrincová semrincova@clovekvohrozeni.sk

 

Zoznam škôl na Slovensku, ktoré plánujú zrealizovať akcie:

Premýšľajme pri nakupovaní!

Gymnázium M. Hrebendu, Hnúšťa                                                                                                                 18.10.2011

Stredná odborná škola Na Pántoch, Bratislava                                                                                             20.10.2011 

SOŠ Tovarnícka, Topoľčany                                                                                                                         20.10.2011

Obchodná akadémia, Dolný Kubín                                                                                                                 21.10.2011

Ekologický školský audit 

Súkromná stredná umelecká škola, Zvolen                                                                                                   8.11.2011

ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany                                                                                                                10.11.2011

Gymnázium P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky                                                                                             07.11.-12.11.2011    

Špecifický deň o Spravodlivom obchode

Obchodná akadémia, Dolný Kubín                                                                                                                14.11.2011

Gymnázium M. Hrebendu, Hnúšťa                                                                                                                16.11.2011

Gymnázium, Malacky                                                                                                                                    16.11.2011

SOŠ Tovarnícka, Topoľčany                                                                                                                        16.11.2011

Gymnázium P. Pázmáňa s VJM, Nové Zámky                                                                                              18.11.2011 

Doprava a klimatická zmena

Gymnázium M. Hrebendu, Hnúšťa                                                                                                                29.11.2011

Gymnázium A. Škrábika, Rajec                                                                                                                    30.11.2011

SOŠ Tovarnícka, Topoľčany                                                                                                                        1.12.2011

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt Aktívne globálne školy 2: Spoločne, zodpovedne, spravodlivo je nadstavbou trojročného vzdelávacieho projektu Aktívne globálne školy (Global Action Schools, 2006-2009), ktorého zámerom bolo, aby žiaci a žiačky prevzali iniciatívu v skúmaní fungovania svojej školy a v realizovaní zmien, ktoré by smerovali k zlepšeniu života v rozvojových krajinách. Projekt Global Action schools 2 Communities (Aktívne globálne školy komunitám) rozširuje svoju cieľovú skupinu o ďalšiu dimenziu – miestnu komunitu. logo_ags2
Počas troch rokov plánujeme zapojiť 30 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Do práce na projekte sa na každej škole zapoja tri učiteľky alebo učitelia, ktorí prejdú školením, kde sa oboznámia s cieľmi a metódami projektu. Žiačky a žiaci zapojení do projektu sa taktiež spoločne stretnú, aby si pod vedením odborníkov vymenili vedomosti, názory a skúsenosti na tému klimatických zmien a spravodlivého obchodu. Potom už bude úlohou jednotlivých škôl zistiť, kde v ich okolí je priestor na zmenu a ako môžu túto zmenu v spolupráci s ďalšími členmi a členkami miestnej komunity dosiahnuť.

Dôležitú úlohu v projekte hrajú dobrovoľníčky a dobrovoľníci spomedzi študentiek a študentov vysokých škôl, ktorí vedú interaktívne workshopy pre žiačky a žiakov na školách zapojených do projektu.

Stiahnite si Zoznam škôl zapojených do projektu .

AKTUÁLNE:

Zrkadlo sveta u nás doma

Mirror of the World in Your Community

Žiačky a žiaci škôl vo všetkých piatich projektových krajinách sa za pojili do medzinárodnej súťaže s názvom Zrkadlo sveta u nás doma. Cieľom súťaže je hľadať prepojenia medzi krajinami globálneho Juhu a Slovenskom a vyjadriť ich umeleckými výrazovými prostriedkami.

Výhercovia a výherkyne pocestujú na jar 2011 aj so svojou učiteľkou či učiteľom na medzinárodný workshop do poľského Krakova.

Slovenská porota vybrala 6 prác, ktoré postúpili do medzinárodného kola súťaže, a to spomedzi 29 súťažných „umeleckých diel“ z 12 základných a stredných škôl. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: A – do 14 rokov, B – od 15 rokov.

Finále sa uskutoční počas medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svět v Prahe.

 

Zoznam súťažných prác postupujúcich zo Slovenska:

Fotografia „What\’s the Real Price?!“ z OA v Dolnom Kubíne
Koláž „We Wear the Whole World“ z Gymnázia v Dubnici n. Váhom
Leporelo „The Gift“ zo ZŠ v Jovse, okres Michalovce
Komiks „Little Big Money“ z OA v Dolnom Kubíne
Maľba „Green for Life“ zo ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch
Maľba „The Value of Water“ z Gymnázia v Novákoch

Na stiahnutie: plagát a podrobný popis súťaže.

SK-B-012_Whats_the_Real_Price_SLOVAK

Všetky postupujúce práce žiačok a žiakov zo Slovenska aj z ostatných krajín zapojených do projektu si budete môcť pozrieť na medzinárodnej stránke projektu

www.schools2communities.eu.

 

PREHĽAD USKUTOČNENÝCH AKTIVÍT:

Semináre pre učiteľky a učiteľov

Úvodné vzdelávacie semináre pre spolu viac než 60 učiteliek a učiteľov zo škôl zapojených do projektu sa uskutočnili v októbri 2009 a vo februári, septembri a októbri 2010. Počas troch dní sa pod vedením skúsenými lektorkami a lektormi z OZ Človek v ohrození bližšie zoznamujeme s cieľmi projektu a globálneho vzdelávania na Slovensku, prostredníctvom interaktívnych aktivít predstavujeme témy a metodiku projektu. Prínosom sú otvorené diskusie medzi účastníčkami a účastníkmi, a nielen o globálnych témach a projektových aktivitách.

Vďaka účasti na seminári môžu učiteľky a učitelia lepšie pracovať s témami projektu, a zároveň viesť žiačky a žiakov k aktivitám vo svojej komunite – na sídlisku, v obci, v meste.

Seminár pre pedagogičky a pedagógov v Novom Smokovci - október 09
Aktívne tvorivé dielne

Všetky základné a stredné školy zapojené do projektu majú postupne možnosť hosťovať celodenné interaktívne workshopy pod vedením dobrovoľníčok a dobrovoľníkov projektu, ktoré interaktívnymi metódami približujú 100-120 žiačkam a žiakom každej zo škôl globálne témy, na ktoré je projekt zameraný.

V školskom roku 2009/2010 sa uskutočnili workshopy na základnej škole a gymnáziu v Partizánskom, na základnej škole v Jovse, na Gymnáziu v Malackách a v Banskej Bystrici.

V školskom roku 2010/2011 sme zatiaľ s Aktívnymi tvorivými dielňami navštívili základnú školu v Slovenskom Grobe.

GAS2_dielne_Jovsa_480_upravena
Bibliotéka v bratislavskej Inchebe

Využili sme možnosť odprezentovať metódy projektu Aktívne globálne školy 2 na knižnom veľtrhu Bibliotéka – Pedagogika 2009 a 2010, ktorý sa koná tradične vo výstavisku Incheba v Bratislave. Návštevnosť počas oboch ročníkov predčila naše očakávania a podujatie znamenalo mnoho nových príležitostí na spoluprácu so školami.

Filmový festival Jeden svet (Bratislava)

V rámci projektu boli workshopy Aktívnych tvorivých dielní súčasťou premietaní pre základné školy v rámci festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet v Bratislave (3. – 8. novembra 2009).

Workshop Ekočloveče na veľtrhu Bibliotéka - Pedagogika - november 09
Projektové školenie pre žiačky a žiakov

V januári 2010 sa stretlo 15 žiačok a žiakov základných a stredných škôl zapojených do projektu na trojdňovom školení v Senci, aby diskutovali o globálnych témach a projektoch, ktoré spolu so svojimi vyučujúcimi zrealizujú v okolí svojej školy.

Na školení nechýbali interaktívne metódy, produkty zo spravodlivého obchodu ani pohybové aktivity na zamrznutom jazere.

 

 

GAS2_skolenie_ZZ_2010

Kodaň 2009

Pri príležitosti Konferencie Spojených národov o klimatických zmenách v Kodani, ktorá sa konala v decembri 2009, sme spolu s partnerskými organizáciami z Poľska, Rakúska, Českej republiky a Malty zaslali otvorený list s návrhmi, akým spôsobom sa môžu školy zapojiť do boja proti globálnemu otepľovaniu – pdf text listu na stiahnutie (v AJ).

Medzinárodná internetová stránka

V marci 2010 sme spustili medzinárodnú webstránku www.schools2communities.eu. Zaregistrujte sa aj vy! Na stránke v sekcii pre učiteľov i žiakov nájdete užitočné informácie, hry, metódy a iné.

Medzinárodný spravodajca

Od apríla 2010 vychádza medzinárodný informačný občasník, v ktorom sa delíme o novinky so školami zapojenými do projektu vo všetkých 5 krajinách. Ak je vaša škola zapojená do projektu Aktívne globálne školy, a newsletter ste nedostali e-mailom, môžete si ho stiahnuť tu: http://www.schools2communities.eu/index.php/our-newsletters.html

PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY:

Spolu s partnerskými organizáciami z Poľska, Rakúska, Českej republiky a Malty zorganizujeme pre niekoľko vybraných škôl v školskom roku 2010/2011 medzinárodný workshop v poľskom Krakowe, na ktorom sa zúčastnia okrem iných aj výherkyne a výhercovia Medzinárodnej súťaže (pozri vyššie) a zástupkyne a zástupcovia zo Slovenska si budú môcť odniesť veľa nových podnetov a medzinárodných kontaktov.

V rámci projektu vydáme v školsom roku 2011/2012 metodický materiál pre učiteľky a učiteľov.

Kontaktná osoba:

Ľubica Šemrincová – koordinátorka projektu na Slovensku

Tel.: 02/ 5542 2254

E-mail: semrincova@clovekvohrozeni.sk

Projekt je podporený z finančných prostriedkov Európskej únie a programu slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet